FJ-620

  • Pump station FJ-620  with RV-6 and ZDF-11B5

    Stacioni i pompës FJ-620 me RV-6 dhe ZDF-11B5

    Stacioni i pompave standarde FJ-620 është një pajisje pastrimi për të marrë vakum të lartë.
    Pajisjet e tilla janë një sistem i marrjes së vakumit që miraton parimin e vakumit dhe përbëhet nga pompë mekanike dhe pompë molekulare. Karakterizohet nga fillimi i shpejtë, vakumi i lartë, pak ndotje nga vaji, funksionimi i lehtë etj. Dhe përdoret gjerësisht në fushat e analizës së sipërfaqes, teknologjisë së përshpejtuesit, teknologjisë së plazmës, prodhimit të pajisjeve elektrike me vakum dhe zonave të tjera të vakumit. Pajisjet përbëhen posaçërisht nga korniza jo standarde, pompa mekanike dhe tubacione, sisteme të kontrollit elektrik, kontrolli i mbrojtjes nga ftohja e ujit etj.