Pompë rrotulluese Vane

  • Rotary Vane Pump, RV-2-24, High speed, Low noise, Multi-applications

    Pompë rrotulluese, VV-2-24, Shpejtësi e lartë, Zhurmë e ulët, Shumë aplikime

    Seria RV e lidhur drejtpërdrejt me pompë vakumi me shpejtësi të lartë është një nga pajisjet më themelore të pompimit të vakumit për aplikime vakumi dhe përdoret gjerësisht në fushat e krijimit të vakumit, të tilla si pajisjet mbështetëse për kërkime shkencore, mësimdhënie dhe aplikime vakumi që kanë nevojë dhe mjedisi me vakum të ulët, mbështetjen e linjës së prodhimit të industrive elektronike dhe gjysmëpërçuese, linjën e prodhimit të shkarkimit të tubit me fotografi me ngjyra, tharjen me ngrirje me vakum, instrumentin analitik, prodhimin e burimit të dritës elektrike, etj.