ZDF-62B5

  • Compound Vacuum Gauge, ZDF-62B5, 10E5 to 10E-7 Pa, 6 loops, Rs485

    Matës vakumi i përbërë, ZDF-62B5, 10E5 deri 10E-7 Pa, 6 sythe, 485 rubla

    Modeli i matësit të vakumit të përbërë ZDF-62B5 përbëhet nga 2 grupe njësish matëse me vakum të ulët dhe 1 grup njësish matëse me vakum të lartë. Një njësi e matësit të rezistencës (RG 2) përdoret për të arritur matjen (1.0 × 10E5Pa1.0 × 10E-7Pa) në mënyrë të pavarur, njësia e matësit të rezistencës (RG1) e kombinuar me matësin e jonizimit, si njësi e përbërë, është për të arritur kontrollin dhe matjen e vazhdueshme (1 × 10E51 × 10E-7Pa).